Τα δωμάτια στο Trulli

Τα δωμάτια στεγάζονται σε διάφορα Trulli, μερικοί συνδέονται με ευρεία τόξα για να δημιουργήσει χώρο που αποτελείται από πολλά δωμάτια, ενώ διατηρεί την πρωτοτυπία της δομής, και τηρώντας έτσι η δεν θα αλλάξει τα τυπικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, να μην θέτουν σε κίνδυνο γοητεία τους? τα δάπεδα διατηρήθηκαν σε "chianche", οι αρχικές? Όλα αυτά κάνουν αυτή τη δομή, την ιστορική και κύρος, κατάλληλο ως ένα σπίτι για οικογένειες, αλλά και ιδανικό για μια ρομαντική απόδραση.